Tư vấn dự án

  • Tư vấn lập dự án tiền khả thi, dự án đầu tư, lập dự toán, tổng dự toán
  • Thẩm định hồ sơ kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán
  • Tư vấn đấu thầu.
  • Tư vấn quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Xem chi tiết

Thiết kế công trình

  • Thiết kế các công trình giao thông đô thị, giao thông cầu đường bộ, mặt đường, bến bãi.
  • Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (lưới điện, hệ thống điện, chiếu sáng, chống sét).
Xem chi tiết

Thẩm tra hồ sơ

  • Thẩm tra hồ sơ kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư xây dựng, kết quả đấu thầu các công trình giao thông, an toàn giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, dân dụng, công nghiệp và công trình điện.
Xem chi tiết

Giám sát công trình

  • Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (công trình lưới điện đến 22kV và hệ thống chiếu sáng).
Xem chi tiết

Lắp đặt hệ thống điện

  • Thi công lắp đặt các công trình điện, bảo trì sửa chữa lưới điện, trạm điện đến 22kV
Xem chi tiết