NĂNG LỰC Vật tư thiết bị

STT Danh mục Đơn vị tính Số lượng
 I. Trang thiết bị:    
1 Máy vi tính Bộ 12
2 Máy in Bộ 03
3 Máy photocopy Bộ 02
4 Máy kinh vĩ Bộ 01
5 Máy scan Bộ 01
6 Máy đo tiếp địa Bộ 01
7 Đồng hồ đo các loại Cái 01
8 Máy định vị Cái 01
 9 Thước đẩy tay Cái 04
 II. Phần mềm hỗ trợ cho công tác tư vấn
1 Phần mềm trắc dọc đường dây dẫn điện Bản 01
2 Phần mềm tính toán thiết kế chiếu sáng nhân tạo Bản 02
3 Phần mềm tính toán kết cấu trụ, móng Bản 01
4 Phần mềm tính toán độ võng, sức căng dây dẫn điện Bản 01
5 Phần mềm vẽ kỹ thuật (AutoCad) Bản 10
6 Phần mềm dự toán tổng mức đầu tư Bản 10
7
 III. Phương tiện phục vụ công tác tư vấn
1 Xe ôtô Chiếc 01
2 Xe máy Chiếc 02
       

Chứng chỉ năng lực